วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้ร่วมกิจกรรม แบ่ง-ปัน-กัน (Osep Sharing) ส่งต่อสิ่งของเหลือใช้เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กๆมูลนิธิบ้านนกขมิ้น กับบริษัท มานา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ผ่านโครงการเหลือขอ

กิจกรรมดังกล่าว เป็นรูปแบบของจิตอาสา ช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน ผ่านการบริจาค โดยเปลี่ยนขยะไร้ค่าให้มีคุณค่า ซึ่งนำสิ่งของเหลือใช้สภาพดี ไปคัดแยกเป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายในราคาย่อมเยา และนำรายได้จากการจำหน่ายดังกล่าวมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ขาดโอกาสให้ได้เรียนหนังสือต่อไป

ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม โดยมุ่งเน้น คุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในหน่วยงานอีกด้วย

📍ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการเหลือ-ขอโครงการเหลือ-ขอ และ มานา วิสาหกิจเพื่อสังคมมานา วิสาหกิจเพื่อสังคมมานา วิสาหกิจเพื่อสังคมมานา วิสาหกิจเพื่อสังคม