สวส.เล่าข่าว : สวส.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2566

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ลานอาคารมหานครยิบซั่ม นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ร่วมกับผู้เช่าและเจ้าหน้าที่อาคารมหานครยิบซั่ม