วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. นาย ธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมได้เข้าร่วมงาน กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน DIPORM HEROES  พร้อมทั้งได้รับเกียรติเชิญบรรยาย ในหัวข้อ วิสาหกิจเพื่อสังคม แก่ผู้ประกอบการผู้เข้าร่วมโครงการ DIPORM HEROES ภายใต้กิจกรรมการสร้างเครือข่ายผู้นำพันธุ์ดีพร้อมที่จัดโดยกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมแมนดาริน ซี ชั้น 1โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ