เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ เป็นผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ไปบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Social Entrepreneurship Organizations for social good: Examples of prominent social enterprise ให้แก่นักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในงานมหกรรมคุณภาพการศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 5 และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปี 2565 ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ทั้งนี้การบรรยายดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาแพทย์ และผู้เข้ารับฟัง        การบรรยายเป็นอย่างดี