สวส. เล่าข่าว : สวส. ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ (9 สิงหาคม 2565 ) เวลา 09.30 น. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมีนางนภา เศรษฐกร
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้