วันนี้ (2 ธันวาคม 2565 ) เวลา 09.30 น. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2565 ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมีนางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้