สวส.เล่าข่าว : พิธีมอบรางวัล “โครงการประกวดเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม (Thailand Social Enterprise Mark)”

 

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ท่านนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “โครงการประกวดเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม (Thailand Social Enterprise Mark)” หลังผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นโดยคณะกรรมการตัดสินทั้ง 2 รอบและการโหวตจากสาธารณชน ในที่สุดเราก็ได้ผลงานคะแนนสูงสุดทั้ง 3 ผลงาน ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวด ดังนี้

🥇 รางวัลชนะเลิศ คุณนิธิกร ทองก้อน
🥈 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง คุณเดชา แซ่ชั่น
🥉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คุณปฐวี อารยภานนท์
.
🌠 ดูประกาศฉบับเต็มและผลงานที่ได้รับรางวัลที่ https://www.osep.or.th/ประกาศผลการประกวดเครื่/
.
เครื่องหมายสัญลักษณ์ที่ได้รางวัลชนะเลิศนี้จะนำไปใช้แสดงบนฉลากสินค้า บรรจุภัณฑ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จดทะเบียนกับ สวส. แล้ว เพื่อรับรองว่ากิจการดังกล่าวมีคุณสมบัติของการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างครบถ้วน ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าท่านสนับสนุนการสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกับวิสาหกิจเพื่อสังคมตัวจริง
.
ขอขอบคุณผู้เข้าประกวดทุกท่านที่ส่งผลงานสร้างสรรค์มาร่วมโครงการฯ และคะแนนเสียงจากทางบ้านที่ร่วมคัดเลือกเครื่องหมายสัญลักษณ์ ผู้ดำเนินโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ #วิสาหกิจเพื่อสังคม และ #กลุ่มกิจการเพื่อสังคม เติบโต เข้มแข็งและเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไป