สวส. เล่าข่าว : นางนภา เศรษฐกร ผอ.สวส.ร่วมบรรยายและเปิดบูธนิทรรศการในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพองค์กรให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE)”

สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมศักยภาพองค์กรเครือข่ายในการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยมีการบรรยายและเปิดบูธนิทรรศการระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2565

 “การพัฒนาศักยภาพองค์กรให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE)” เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565  ณ ห้องประชุมชลพฤกษ์รีสอร์ท ตำบลพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เพื่อให้องค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพองค์กรให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมต่อไป