เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมด้วยนายธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ เป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ STEPup Final Conference Chonburi ตามความร่วมมือทางวิชาการภายใต้ Erasmus+ Capacity Building in Higher Education – STEPup Project ณ โรงแรม Mercure ocean resort pattaya

ในการนี้ นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้ร่วมเป็น Keynote Speaker แนะนำบทบาทหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมรวมถึงวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จ โดยภายในงานมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นิสิต ชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความยั่งยืนต่อไป