การเชื่อในศักยภาพของทุกคนอย่างเท่าเเทียม สิ่งสำคัญคือการมอบโอกาสในการแสดงความสามารถ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมร่วมส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่มีวัตถุประสงค์ในการจ้างงานกลุ่มบุคคลที่สมควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ ดังเช่น

0

0

‘บริษัท มานา วิสาหกิจเพื่อสังคม’ เพราะเชื่อว่า ทุกสิ่งบนโลกมีค่า แม้กระทั่ง ‘ขยะ’ จึงสร้างโมเดลธุรกิจ ด้านการรีไซเคิลสิ่งของเหลือใช้พร้อมส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น ผู้พิการ ผู้มีปัญหาสุขภาพ ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด และผู้พ้นโทษ แล้วนำผลกำไรที่ได้มอบเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น ๆ เช่น มูลนิธิบ้านนกขมิ้น และมีการจัดตั้งกองทุนสาธารณประโยชน์อีกด้วย

0

0

บริษัท เรย์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด อีกหนึ่งวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เชื่อในศักยภาพของทุกคนอย่างเท่าเทียม จึงจัดตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพคนพิการ เพื่อให้เกิดการจ้างงานทั้งในระดับภาครัฐและเอกชนได้ ในตำแหน่งงานที่เหมาะกับศักยภาพ เช่น คอลเซ็นเตอร์ ทำเบเกอรี่ เป็นต้น

0

0

เช่นเดียวกับ ‘บริษัท สเตปส์ วิท ธีรา จำกัด’ คาเฟ่กลางเมืองใหญ่ พื้นที่สำหรับเด็กพิเศษ และโรงเรียนฝึกสอนเพื่อให้ผู้มีภาวะออทิซึม สามารถเติบโต พร้อมทำงาน และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ผ่านการฝึกทำเมนูเครื่องดื่ม เบเกอรี่ และเมนูเพื่อสุขภาพที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ ใครได้ลองชิมก็ติดใจในรสชาติ และบรรยากาศอบอุ่น เป็นกันเองของสต๊าฟทุกคน

.

ติดต่อ หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท มานา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

https://www.maana-se.com

.

บริษัท เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

https://www.facebook.com/RaySocialEnterprise/

.

บริษัท สเตปส์ วิท ธีรา จำกัด

https://stepswiththeera.com/th/

.

——————————

.
ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องของสวส. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
.
ฝ่ายทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม
se_registration@osep.mail.go.th
โทร. 084-586-3556, 064-610-6361
.
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม (ส่วนส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ)
โทร. 089-1551084 e-mail : thanawut_s@osep.mail.go.th
.
ฝ่ายวิจัยและนโยบาย (ส่วนวิเคราะห์นโยบายและแผน)
โทร. 0838181262 e-mail : thanphitcha_t@osep.mail.go.th
.
ฝ่ายอำนวยการ
info@osep.mail.go.th
saraban@osep.mail.go.th
.
Website : www.osep.or.th
Facebook : www.facebook.com/osepdsdw
LINE : https://lin.ee/oxPnD2E (@osep)
Instagram : osep.th