#สวสร่วมสืบสานประเพณีไทย
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมสืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระพุทธ พร้อมกันนี้นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยการฯ ได้นำเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเข้ารดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2567 ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

ช่องทางการติดต่อ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

Website : www.osep.or.th

Tel : 02-2462344-8 E-mail : info@osep.mail.go.th

Facebook : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.

LINE : https://lin.ee/oxPnD…