0

0

วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้ร่วมจัดกิจกรรมอบรมออนไลน์การตลาดิจิตัลเพื่อส่งเสริมการขยายธุรกิจผ่าน Facebook กับมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย และ เฟสบุ๊กไทยแลนด์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

0

0

โดยเป็นกิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย และมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการตลาดดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ วิสาหกิจเพื่อสังคม นอกจากวันที่ 7 กันยายน แล้ว ยังมีกิจกรรมอีก 3 ครั้งด้วยกันที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16, 23 และ 28 กันยายน 2564 อีกด้วย