สวส. ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี 2565

0

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นประธาน ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี 2565 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

0