ถ้าชุมชนคุณพร้อม!!! มาร่วมเป็น 10 ชุมชนต้นแบบ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน…ก่อนใคร
โอกาสเดียว…สำหรับชุมชนที่มีเอกลักษณ์ และความโดดเด่นเฉพาะตัว เข้ารับการพัฒนา ยกระดับชุมชนสู่ “ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน”
✅ เป็นชุมชน หรือกิจการชุมชนใน 10 จังหวัดเป้าหมาย
(รายชื่อจังหวัดท้ายโพสต์)
✅ มีไอเดียและพร้อมจะ “สนุก” กับการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ไปด้วยกัน
✅ ก้าวทันความเคลื่อนไหว และเข้าถึง Social Media
✅ มีพลังสร้างสรรค์จากทุนชุมชนสู่การสร้างคุณค่าใหม่
✅ พร้อมเติมเต็มความรู้ และประสบการณ์กับ 8 กิจกรรมหลัก
✅ พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากกว่า 10 รายการ
🎯 สมัครวันนี้ – 15 มิ.ย. 64
ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร https://drive.google.com/…/1dpcK0ceZ0R4eWu5m95QJbqXLbUa…
0

0
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0-2105-4778 ต่อ 2000 (คุณณิชาภา , คุณกรกช)
โทร. / ไลน์ 092-690-6000 (คุณหฤษฎ์)