0

0

สวส. ชวนคนไทยมาร่วมส่งความสุขในช่วงปีใหม่ ‘เทศกาลแห่งการให้’ รวบรวมไอเดียของขวัญปีใหม่…สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน จากวิสาหกิจเพื่อสังคม.

0

0

🌟 มาลัยกรผ้าขาวม้า จ. อำนาจเริญ

โดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  ช่องทางการติดต่อ : https://bit.ly/3lDQMtV

0

0

0

🌟 บ้านแมวจักสารจากไม้ไผ่ จ.พะเยา 

โดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ช่องทางการติดต่อ : https://bit.ly/3DwvcOk

0

0

🌟 สับปะรดภูเก็ต

โดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ช่องทางการติดต่อ : https://bit.ly/3EpLYja

0

0

🌟 น้ำพริกปลากระพงฟู จ.เพชรบุรี

โดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ช่องทางการติดต่อ : https://bit.ly/3xZf6LY

0

0

🌟 กระเป๋ากระจูด จ.นราธิวาส

โดย กระจูดรายา – วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกระจูดบ้านพรุกาบแดง ช่องทางการติดต่อ : https://bit.ly/3dkrZGC
0