เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบหมายให้ นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สวส. เข้าร่วมงานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนากลุ่มอาชีพงานบริการซักอบรีดและอาชีพในอุตสาหกรรมการโรงแรมครบวงจร ระหว่างบริษัท ชูมณี จำกัด และ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 นอกจากนี้ยังได้ร่วมหารือแนวทางการจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อส่งเสริมการจ้างงานกลุ่มเปราะบาง ร่วมกับ นายสหกราณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันต่อไป

สำหรับ บริษัท ชูมณี จำกัด ดำเนินธุรกิจการให้บริการ “ฝาก ซัก อบ พับ” ร่วมกับร้านสะดวกซัก Otteri wash & dry โดยเน้นการจ้างงาน “กลุ่มสตรีสูงอายุ” ที่ขาดโอกาสในการทำงานเป็นพนักงานประจำที่ร้านสะดวกซัก โดยการบริการของบริษัทจะรวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในบริการต่างๆ เช่น บริการนำผ้าเข้าเครื่องซัก เครื่องอบ และนำออกมาพับเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น และยังได้จัดทำโครงการรับริจาคเสื้อผ้าเครื่องใช้ (สภาพดี) เพื่อเป็นตัวกลางในการส่งต่อให้กับผู้ที่ขาดแคลนหรือคนไร้บ้านนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารของ บริษัท ชูมณี จำกัด ได้ที่ https://www.facebook.com/ChumaneeSE?mibextid=LQQJ4d