เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สวส. ให้การต้อนรับและรับฟังการดำเนินงานโครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการระดับภูมิภาคต่อการยกระดับองค์กรภาคประชาสังคมด้านประชากรกลุ่มเฉพาะเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ผ่านมาของสถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม พร้อมกับหารือความร่วมมือในการส่งเสริมการดำเนินวิสาหกิจเพื่อสังคมสำหรับองค์กรภาคประชาสังคม ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม . ช่องทางการติดต่อ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

Website : www.osep.or.th

Tel : 02-2462344-8

E-mail : info@osep.mail.go.th

Facebook : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.

LINE :
https://lin.ee/oxPnD2E (@osep)

Youtube : https://youtube.com/@SE-OSEP

#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม #สวส #OSEP #socialenterprise #SE #วิสาหกิจเพื่อสังคม