📣 มาแล้ว!!!มาแล้ว!!! โครงการปรึกษาวางแผนการเงิน Financial Clinic
🔔 ขอเชิญวิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้ประกอบการเพื่อสังคมทุกท่าน มาร่วมรับฟังมุมมองของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการปรึกษาวางแผนการเงิน Financial Clinic ของวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ได้รับคำปรึกษาทางธุรกิจและเงินทุน
🎯 โครงการนี้ เหมาะกับผู้ประกอบการตั้งแต่ขนาดจิ๋วไปจนถึงขนาดมหึมา
📅 แล้วพบกันนะคะ

#ความร่วมมือระหว่าง สวส.xบสย. #ติดตามโครงการ Financial Clinic Season 2 เร็วๆ นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
☎️ โทรศัพท์ : 0 2246 2348
📧 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : se_fund@osep.mail.go.th