วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. บริษัท แบ่ง ปัน ให้ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นำนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 5 คน เข้าพบ นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ สินค้าของทางบริษัทฯ และขอคำแนะนำ ข้อชี้แนะ เกี่ยวกับการธุรกิจเพื่อสังคม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ เพื่อสังคม

ช่องทางการติดต่อ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)
Website : www.osep.or.th
Tel : 02-2462344-8 E-mail : info@osep.mail.go.th
Facebook : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.
LINE : https://lin.ee/oxPnD2E (@osep)