สวส.จับมือร่วม ม.บูรพา สานต่อโครงการ Social Enterprise Roadshow ครั้งที่ 2

สร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนในการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมให้หน่วยงานภาคีเครือข่าย ผู้ประกอบการภูมิภาค และผู้สนใจทั่วไป . วันพุธที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ เพื่อสังคม เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายในการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงประเด็นในระดับพื้นที่ (SE Roadshow ครั้งที่ 2) ประจำปี 2566 โดยร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

ช่องทางการติดต่อ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)
Website : www.osep.or.th
Tel : 02-2462344-8 E-mail : info@osep.mail.go.th
Facebook : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.
LINE : https://lin.ee/oxPnD2E (@osep)