ป่าคือแหล่งกำเนิดความหลากหลายทางธรรมชาติที่สร้างระบบนิเวศที่สมดุลให้แก่ทุกชีวิต

ป่าหมายถึง บริเวณที่มีต้นไม้หลายชนิด ขึ้นอยู่อย่างแน่นหนาและกว้างใหญ่พอที่จะมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้น เช่นการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำ มีสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันข้อมูลในปี 2533 ระบุว่า ป่าไม้ในโลกครอบคลุมพื้นที่ ร้อยละ 31.6 ของพื้นที่โลกทั้งหมด พอถึงปี 2558 ป่าลดลงเหลือร้อยละ 30.6 ในจำนวนนี้ร้อยละ 93 เป็นป่าธรรมชาติ และร้อยละ 7 เป็นป่าปลูก และทุกวันนี้โลกยังสูญเสียพื้นที่ป่า “ทุกชั่วโมง” อัตราการทำลายป่าเร็วขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะป่าในประเทศเขตร้อน ซึ่งตัวการที่เร่งการทำลายป่าที่สุดคือ การตัดไม้ สาเหตุหลักมาจากการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจ การรักษาป่าจะช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ช่วยดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงร้อยละ 30 เหนือสิ่งอื่นใดป่าคือแหล่งกำเนิดความหลากหลายทางธรรมชาติที่สร้างระบบนิเวศที่สมดุลให้แก่ทุกชีวิต SET Social Impact ชวนทุกคนมาร่วมปลูกป่า ร่วมปกป้องต้นไม้บนแผ่นดินไทยด้วยกัน ที่นี่ เร็ว ๆ นี้

#CaretheWild
#Plant&Protect