สวส. ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขยายตลาด วิสาหกิจเพื่อสังคม และ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Post Mart