สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ประสานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในการนำสินค้าลงขายผ่านแพลตฟอร์ม Thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำ Landing Page บนแพลตฟอร์ม Thaitrade.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมสินค้าส่งออกของประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อและผู้ขายติดต่อกันผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้งการจัดกิจกรรม Online Business Matching สำหรับกิจการที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมกับทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคมที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เบอร์โทรศัพท์ 1169 กด 5 หรือ 02 507 7825
โดยสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ https://www.thaitrade.com/buyer-register