มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา มุ่งพัฒนาสังคม เพราะอยากเห็น “พรุ่งนี้” ของสังคมไทยดีกว่าเมื่อวาน