เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบหมายให้ นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สวส. เข้าเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัท สเตปส์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด โดยมี คุณณฐกร อสุนี ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร จาก Steps และคณะให้การต้อนรับ