0

   0

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ลงพื้นที่เยี่ยมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้แก่  บริษัท สเตปส์ วิท ธีรา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เป็นมากกว่าศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ หรือคอฟฟี่ชอป แต่เป็นพื้นที่ชุมชนที่ปลอดภัยสำหรับเยาวชนที่มีความแตกต่างทางการเรียนรู้ ได้ฝึกทักษะที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ในสายอาชีพ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมอรรถบำบัด กิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด และการเล่นบำบัด ให้กับพวกเขาอีกด้วย
          ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สเตปส์ วิท ธีราได้ประสบกับอุปสรรคในการทำธุรกิจไม่ต่างจากกิจการอื่น จึงหาทางออกโดยการปรับตัวมาทำธุรกิจออนไลน์มากขึ้น และยังมุ่งมั่นตามปณิธานช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพเยาวชนที่มีความแตกต่างทางการเรียนรู้ให้สามารถค้นหาตัวเอง และแสดงความสามารถพิเศษออกมา ทั้งหมดนี้เพื่อให้พวกเขาสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้

0

0