ภาพประกอบ : https://bit.ly/3FCu2Tx

0

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 – 15.30 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้รับเชิญจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเสวนาบนเวทีเสริมพลังสังคม ด้วยพลังบวก ในหัวข้อ “ทางออกสังคมไทย คนไทยต้องคิดบวก” โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิอีก 2 ท่านร่วมเสวนา ได้แก่ (1) นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป          อดีตเลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (2) อาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ โดยมี คุณแทนคุณ จิตต์อิสระ ที่ปรึกษา รมว. พาณิชย์ ที่ปรึกษา รมว. ศึกษาธิการ และอพม. เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และถ่ายทอดสดผ่านระบบเฟสบุ๊กผ่านเพจกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและเพจกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
0

ภาพประกอบจาก : https://bit.ly/3ar2DFK

0