0  

     0

       เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ลงพื้นที่เยี่ยมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้แก่  บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มุ่งมั่นผลิตภัณฑ์จากนมโคที่ได้รับการเลี้ยงแบบออร์แกนิค เพื่อให้ผู้บริโภคได้ดื่มนมปลอดสารเคมีที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการทำกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้แบบหมุนเวียนเพื่อปลูกพืชภายในโรงงาน มีการคัดแยกขยะเพื่อคัดสิ่งที่ใช้ซ้ำ ส่วนที่เหลือนำไปมอบให้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากขยะ เป็นต้น

      จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  ซึ่งแดรี่โฮมได้เล่าถึงวิธีการแก้ไขปัญหาว่า ต้องปรับตัวเป็นการทำธุรกิจออนไลน์เพื่อขยายตลาดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้ด้วยดี ซึ่งทาง สวส. จะส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ต่อไปเพื่อความยั่งยืนของสังคม

0