เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 15.30 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมกับ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 2/2566  เพื่อชี้แจงและเสนอเรื่องพิจารณาต่อที่ประชุม โดยมี นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล