ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักบัญชีและการเงิน ระดับ 4 และตำแหน่งนิติกร ระดับ 4 คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 022462344