ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมตำแหน่ง นักบัญชีและการเงิน ระดับ 4และ ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 4 (คลิกอ่าน)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 – วันที่ 10 มีนาคม 2566 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 022462344