#สวสประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาประจำปี2566

ตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้มีการประกาศการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ เพื่อสังคม ว่าด้วยการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ลงวันที่ 9 พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วย การประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จึงขอประกาศรายชื่อ วิสาหกิจเพื่อสังคมหรือกลุ่มกิจการเพื่อสังคมที่เข้าร่วมประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๖๖

โดยสามารถดูรายชื่อได้ที่ https://shorturl.asia/MhK4x

หรือกดที่นี่เพื่อ download >>คลิ๊กที่นี่<<

ซึ่งวิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม และผู้ที่สนใจ ยังสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ ที่ bit.ly/SEassembly2023 มาร่วมกันผลักดัน SE ไปด้วยกันนนน 💪

ช่องทางการติดต่อ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)
Website : www.osep.or.th
Tel : 02-2462344-8 E-mail : info@osep.mail.go.th
Facebook : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.
LINE : https://lin.ee/oxPnD2E (@osep)
Youtube : https://youtube.com/@SE-OSEP
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม #สวส #OSEP #socialenterprise #SE #วิสาหกิจเพื่อสังคม