ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (15 อัตรา) คลิก