0

0

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตำแหน่ง นักบัญชีและการเงิน จำนวน 1 อัตรา 

0
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2565 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 02-246-2344

0

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครงานได้ที่ >>> (คลิก)