เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และนายธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สวส. ให้การต้อนรับและรับฟังการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด พร้อมกับหารือความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคม ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม