นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้เข้าเยี่ยมบริษัท ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ณ ร้านอาหารยักษ์ กะ โจน และพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินกิจการกับคุณพิเชษฐ โตนิติวงศ์ ผู้จัดการไปทั่ว