เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาก้าวสู่ ปีที่ 33 ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทั้งบริจาคเงินให้กับมูลนิธิออทิสติกไทย (Autistic Thai Foundation)