สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
02-659-6473
02-659-6475
การเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (bts) ที่อยู่ใกล้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้แก่ สถานีสยาม (Siam Sation) จากนั้นท่านสามารถใช้บริการรถโดยสารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเดินทางเข้ามาในมหาวิทยาลัยได้
การเดินทางโดยรถประจำทาง
สายรถโดยสารประจำทาง ขสมก. ที่ผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมากมาย หลายสายรอบมหาวิทยาลัย โดนสามารถแบ่งเส้นทางเดินรถตามสายถนนทั้ง 4 สาย ดังนี้
Social Enterprise Promotion Office
1034 Krungkasem Road, Klong Mahanak, Pom Prap Sattru Phai District Bangkok 10100
02-659-6473
02-659-6473
Traveling by BTS Skytrain
BTS Skytrain (bts) station near Chulalongkorn University is Siam Sation Station. To travel to the university
Travel by bus
There are many BMTA bus lines that pass through Chulalongkorn University. Many lines around the university Being able to divide the bus routes along the 4 road lines as follows