ดอยตุง : ผลิตภัณฑ์จากผ้าที่ใช้แล้วก็รู้ว่าคุณใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อม

 
ดอยตุง บริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมภายใต้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งก่อตั้งโดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า เพื่อแก้ปัญหาความ “เจ็บ จน ไม่รู้” ที่ชาวเขากำลังประสบในช่วงนั้นอย่างบูรณาการและครบวงจร ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากผ้า เป็นเสื้อยืด กระเป๋า และของที่ระลึกแบบต่าง ๆ ออกมาได้อย่างน่าสนใจ
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะใช้วัสดุจากกระดาษสา และเส้นใยพลาสติกรีไซเคิลที่มาจากขยะในท้องทะเล ออกแบบด้วยลวดลายเส้นวาดมือน่ารัก เป็นรูปภูเขา และท้องทะเล
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นออกแบบภายใต้แนวคิด Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดการใช้ทรัพยากรใหม่ในการผลิต และนำของเหลือใช้กลับมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือโลกอีกทางหนึ่ง
 
 
 
 
เยี่ยมชมข้อมูลธุรกิจ สินค้าและบริการของดอยตุงโดยละเอียดได้ที่ >>> Page Facebook : DoiTungClub และ www.doitung.com