ดอยคำ : ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโครงการ อันเนื่องมาจาก

     พระราชดำริฯ 

“บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด”  ก่อตั้งขึ้นจากแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือของไทย

ดอยคำ ได้ดำเนินการส่งเสริม รับซื้อ พัฒนา และแปรรูปผลผลิตออกมาอย่างหลากหลาย เช่น  น้ำผลไม้และสมุนไพรพร้อมดื่ม ที่ทำจาก เสาวรส ลิ้นจี่ ฝรั่งสีชมพู มะเขือเทศ เห็ดหลินจื้อ และอื่น ๆ ด้วยความใส่ใจผู้บริโภคจึงผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เช่น ลดปริมาณน้ำตาล จึงมีน้ำผลไม้และสมุนไพร “50 % สูตรน้ำตาลน้อยกว่า”  และ “สูตรไม่เติมน้ำตาล” และปัจจุบันดอยคำได้ผลิตเครื่องดื่มตามกระแสนิยมด้วย คือ น้ำผลไม้และสมุนไพรสกัดเย็น ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะแยกน้ำออกจากส่วนต่าง ๆ ของผักและผลไม้นั้น ๆ ช่วยให้คงสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และถนอมรสชาติของผักและผลไม้นั้นอีกด้วย 

เยี่ยมชมข้อมูลธุรกิจ สินค้าและบริการของดอยคำโดยละเอียดได้ที่ >>>> https://www.doikham.co.th/product-category/drinks/


ผลไม้อบแห้ง ได้สัมผัสกับเนื้อผลไม้นุ่ม ๆ หลากหลายชนิดที่ผ่านกรรมวิธีอบแห้ง เช่น แก้วมังกรอบแห้ง สตรอว์เบอรีอบแห้ง แคนตาลูปอบแห้ง แก้วมังกรอบแห้ง หรือผลไม้ไทย ๆ อย่าง กระท้อนอบแห้ง และรสชาติที่คุ้นเคยลิ้นคนไทยอย่าง สตรอว์เบอรีพริกเกลือทรงเครื่อง

เยี่ยมชมข้อมูลธุรกิจ สินค้าและบริการของดอยคำโดยละเอียดได้ที่ >>>> https://www.doikham.co.th/product-category/product-category-dehydrated-fruit/


ผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง หรือ แยม ที่ทำจากผลไม้ สมุนไพร และดอกไม้ที่ปลูกตามวิถีธรรมชาติ ไม่เจือสี เป็นพืชผักผลไม้ที่ออกตามฤดูกาล เช่น พีช มะม่วงผสมเสาวรส มัลเบอร์รี่ มะเขือเทศ ลิ้นจี่ผสมอัญชัน ดอกกุหลาบ มะนาว เป็นต้น 

เยี่ยมชมข้อมูลธุรกิจ สินค้าและบริการของดอยคำโดยละเอียดได้ที่ >>>> https://www.doikham.co.th/product-category/product-category-fruit-spread/


น้ำผลไม้เข้มข้น เวลาอากาศร้อน ดื่มน้ำหวานที่ชกจากน้ำผลไม้เข้มข้น จากผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ ดื่มแล้วช่วยคลายความร้อนได้ดีไม่น้อย เป็นผลไม้และสมุนไพรที่คุ้นเคย เช่น กระเจี๊ยบ สรรพคุณช่วยดับกระหาย น้ำบ๊วย เสาวรส มะนาวผสมน้ำผึ้ง สตรอว์เบอรี่ และน้ำผึ้ง

เยี่ยมชมข้อมูลธุรกิจ สินค้าและบริการของดอยคำโดยละเอียดได้ที่ >>>> https://www.doikham.co.th/product-category/product-category-squash/ และ https://www.doikham.co.th/product-category/product-category-honey/


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ดอยคำผลิตนมอัดเม็ด ซึ่งเป็นกลิ่นนมโคแท้ และนมถั่วเหลืองอัดเม็ด ผลไม้กระป๋อง เช่น สตรอว์เบอรี่ ลิ้นจี่ ลำใย พีช ข้าวกล้อง เช่น ข้าวกล้องงอกไตรทิพย์ ข้าวกล้องหอมนิลงอก และข้าวกล้องหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์ชงเพื่อสุขภาพก็มี เช่น นมถั่วเหลืองชนิดผง และชาสมุนไพรกระเจี๊ยบแดง เป็นต้น 

เยี่ยมชมข้อมูลธุรกิจ สินค้าและบริการของดอยคำโดยละเอียดได้ที่

>>>> https://www.doikham.co.th/product-category/powdered-drink/

>>>> https://www.doikham.co.th/product-category/product-category-fruit-in-

heavy-syrup/

>>>> https://www.doikham.co.th/product-category/product-category-brown-rice-products/

>>>> https://www.doikham.co.th/product-category/other-products/