ช้อปปิ้งออนไลน์บนแฟลตฟอร์ม Socialgiver เพื่อช่วยเหลือโครงการเพื่อสังคมมากกว่า 40 โครงการ