1. การส่งเสริมด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และประชาสัมพันธ์ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0-2785-5555

Facebook : ThaiBeverage

Twitter : thai_bev

Youtube : thaibeverage

Website : www.thaibev.com

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ที่อยู่ : 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210-0299

โทรศัพท์ : 0-2831-3131

E-mail : postalcare@thailandpost.co.th

Facebook : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

Twitter : @Thailand_Post

LINE Official : @thailandpost

Website : www.thailandpost.co.th

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 1365

E-mail : contact@pttplc.com

Website : www.pttplc.com

กระทรวงพาณิชย์ 

ที่อยู่ : 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทรศัพท์ : 0-2507-7000,0-2507-8000

E-mail : webmaster@moc.go.th

Facebook : กระทรวงพาณิชย์

Twitter : ThailandMOC

Youtube : MOC Thailand

Website : www.moc.go.th

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ : 1242

Website : www3.truecorp.co.th

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด 

ที่อยู่ : 22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Facebook : centralgroupthailand

Instagram: central_group

Youtube : channel/centralgroup

Website : www.centralgroup.com

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

ที่อยู่ : 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2017-5555

E-mail : info@nia.or.th

Facebook : NIAThailand

Twitter : NIAThailand

Instagram : niathailand

Youtube : InnovationAgency

Website : www.nia.or.th

2. การส่งเสริมด้านทุน 

ธนาคารออมสิน

ที่อยู่ : 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0-2299-8000

E-mail : Voice@gsb.or.th

Facebook : GSBSociety

Twitter : GSBSociety

Youtube : GSB Society

Website : www.gsb.or.th

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

ที่อยู่ : 310 อาคาร SME Bank Tower ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2265-3000 

E-mail : vocs@smebank.co.th 

Facebook : SMEDevelopmentBank

Twitter : bank_sme

Youtube : SME Development Bank

Website : www.smebank.co.th

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ที่อยู่ : เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0-2558-6555

E-mail : contact@baac.or.th

Facebook : baacservicemind

Website : www.baac.or.th

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

ที่อยู่ : อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 16-18 เลขที่ 2922/243 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 0-2890-9988

Facebook : tcg.or.th

Twitter : tcg_newsroom

Instagram : tcg_newsroom

Youtube : ThaiCreditGuarantee

Website : www.tcg.or.th

3. การส่งเสริมด้านการระดมทุน 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่อยู่ : 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0-2033-9999

E-mail : info@sec.or.th

Facebook : sec.or.th

Twitter : ThaiSEC_News

Youtube : insideSEC

Website : www.sec.or.th

4. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มกิจการเพื่อสังคมสำหรับคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ที่อยู่ : เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2354-3388

E-mail : webmaster@dep.go.th

Facebook : dep.go.th

Youtube : Dep.Channel

Website : www.dep.go.th

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 

ที่อยู่ : อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก
เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2354-4260

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

Facebook : disabilitiesth

Website : www.dth.or.th

5. การสนับสนุนข้อมูล (Open Data)

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 30-31 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ :  0-2357-3580, 0-2357-3590, 0-2357-3592

E-mail : contact@dasta.or.th 

Facebook : DASTATHAILAND

Twitter: DastaThailand

Youtube : DASTAchannel

Website : www.dasta.or.th

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ที่อยู่ : เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ : 0-2281-5884

E-mail : webmaster@opsmoac.go.th

Facebook : MOACThailand

Youtube : MOAC Thailand

Website : www.moac.go.th

กระทรวงมหาดไทย 

ที่อยู่ : ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ : 0-2222-1141-55

E-mail : webmaster@moi.go.th

Facebook : prmoithailand

Twitter : moinews2016

Instagram : prmahadthai

Website : https://edw-webmoi.moi.go.th