ข่าวอบรมสร้างการรับรู้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

จัดกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อ ยกระดับกิจการ เติมทุนหนุนSE ด้วยสินเชื่อธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม BCG

กิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อ แนวคิดการทำธุรกิจที่เน้นความสุข ไปสู่เป้าหมายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม