ข่าวสิทธิประโยชน์ของ SE

กิจกรรม Social Enterprise Roadshow 2566 เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมให้กับกลุ่มผู้ประกอบการระดับภูมิภาค และเป็นการพัฒนาศักยภาพสู่การจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน ”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย” ทุนสนับสนุนสูงสุด 1,500,000 บาท

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้❗️ กับทุนโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในหัวข้อ “เกษตรดิจิทัลสำหรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG” มูลค่าสูงสุด 1,500,000 บาท