ข่าวความเคลื่อนไหวของ SE

สวส. เล่าข่าว : เกษตรฯ เล็งตั้ง “ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต” ในกรุงเทพฯ ภายใต้โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนเน้นอาหารปลอดภัย พร้อมเตรียมปั้น “ธุรกิจเพื่อสังคม” เป็นกลไกขับเคลื่อนหวังดันกรุงเทพสู่มหานครสีเขียวแห่งอนาคต