สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ผ่านโปรแกรม ZOOM
.
ในหัวข้อ แนวคิดการทำธุรกิจที่เน้นความสุข ไปสู่เป้าหมายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.
.
❗️เข้ารับอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย❗️
วิทยากรโดย คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
.
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดใต้โปสเตอร์เพื่อทำการลงทะเบียน หรือลงทะเบียนผ่านลิ้งก์นี้ https://bit.ly/3G0wVyC