วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมได้ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 ร่วมกับผู้เช่าและเจ้าหน้าที่ของอาคารมหานครยิบซั่ม