หนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ช่วยแก้ไขปัญหา พร้อมพัฒนาสังคม คือจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อทำงานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิด และรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เชื่อมโยงวิถีชีวิตท้องถิ่น นำเสนอเพื่อสร้างเป็นรายได้ให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ดังเช่น

0

0

‘บริษัท โพสิทีฟ กรุ๊ป จำกัด’ วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งในปัจจุบันร่วมพัฒนาเส้นทางนำเที่ยว 21 จังหวัดทั่วประเทศไทย รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวที่เน้นการสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านอย่างแท้จริงภายใต้แคมเปญ Spirit of Local นำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่น เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ของ Guide Guru เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ

0

0

บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด อีกหนึ่งวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุมทุกมิติ และพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครผ่านการจัดตั้งโครงการร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น โครงการพวงหรีดกระดาษบุญ โครงการปลูกป่าชายเลนที่ริมเขื่อนท่าเรือท่าฉลอม-โกรกกราก โครงการเสวนาเปิดแง่มุมประวัติศาสตร์-ศิลปกรรม-วิถีชุมชน ของท่าจีน-ท่าฉลอม เป็นต้น

0

0

หากพูดถึงการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ‘บริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด’ เชื่อว่า พลังแห่งการแบ่งปัน จะเป็นพลังไปสู่การขับเคลื่อนระบบเกษตรวิถีธรรมชาติสู่ความยั่งยืนได้ โดยการนำนวัตกรรมและแนวทางการสร้างต้นแบบธุรกิจสมัยใหม่มาใช้ ยึดหลักเกษตรวิถีธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไปพร้อมกัน ด้วย ‘Smart Farmer’

.

ติดต่อ หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท โพสิทีฟ กรุ๊ป จำกัด

https://guideguru.live

.

บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

https://www.facebook.com/SKCD2017

.

บริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

https://www.salana.co.th

.

——————————
.
ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องของสวส. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
.
ฝ่ายทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม
se_registration@osep.mail.go.th
โทร. 084-586-3556, 064-610-6361
.
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม (ส่วนส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ)
โทร. 089-1551084 e-mail : thanawut_s@osep.mail.go.th
.
ฝ่ายวิจัยและนโยบาย (ส่วนวิเคราะห์นโยบายและแผน)
โทร. 0838181262 e-mail : thanphitcha_t@osep.mail.go.th
.
ฝ่ายอำนวยการ
info@osep.mail.go.th
saraban@osep.mail.go.th
.
Website : www.osep.or.th
Facebook : www.facebook.com/osepdsdw
LINE : https://lin.ee/oxPnD2E (@osep)
Instagram : osep.th