การเฟ้นหาและต่อยอดนักธุรกิจแบ่งปัน และ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการค้ำประกันสิน