ศึกษาวิธีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้ที่ >>>> ประกาศฯ-จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
แบบฟอร์มจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (ทางอิเล็กทรอนิกส์) >>> แบบฟอร์มจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม