ศึกษาวิธีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้ที่ >>>> ประกาศฯ-จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
สามารถจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมผ่านช่องทางออนไลน์ >>> จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมออนไลน์